Veiligheid & gezondheid / Basisveiligheid / Basisveiligheidsopleiding (KB 07/04/'23 & CAO 12/05/'22)

Deze 8u durende opleiding heeft als doel de deelnemers bewust te maken van de risico's waarmee ze op een bouwplaats kunnen worden geconfronteerd, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden uitgevoerd.

Met deze opleiding ben je volledig in orde met de nieuwe wetgeving.

Data

  • do. 7 dec. 2023   (08:00 - 16:30)

Duur

8 uur

Locatie

Rupelweg 7
2850 Boom

Prijs

€ 200,00

Inbegrepen

Certificaat: Diploma/Certificaat/Attest

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Extra informatie

Prijs opleiding exclusief administratiekost voor gebruik erkenning Bouwunie

In samenwerking met

HELI Safety Academy NV

Programma

1. Algemene principes

2. Orde en netheid

3. Instructies en signalisatie

4. Gevaarlijke stoffen

5. Brand en explosie

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

7. Arbeidsmiddelen: machines en gereedschap

8. Bouwplaatsmachines

9. Werken op hoogte

10. Elektriciteit

11. Heffen en tillen

12. Specifieke werkomstandigheden"